CARON Big Cakes (USA)

625.000 375.000

CARON BIG CAKE (Hãng Mỹ Usa)

  • 300g 551m
  • 100% Acrylic
  • Kim 5-6mm đan móc siêu nhanh.
  • Áo Pullover tay dài Nam Nữ/ Sweater/ Cardigan chỉ 2 cuộn.
  • Khăn choàng dài 1 cuộn.
  • Chất ấm, sợi len mềm mại thích hợp đan móc các sản phẩm chăn mền, áo, nón, v..v
Xóa