Đầu Kim Đan Thép ChiaoGoo TWIST™ SS Lace Tips – 5″ (13 cm)

285.000 245.000

  • Các đầu kim đan được gia công chính xác 4 inch (10cm) & 5 inch (13 cm) này được làm bằng thép không gỉ phẫu thuật.
  • Kích thước được in laser trên mỗi đầu mũi. Mẹo TWIST ™ có thể được sử dụng với cáp nylon SPIN™.
  • Kích thước 000 (1.5mm) – 1.5 (2.5mm) có đầu nối kích thước MINI [M] và hoạt động với cáp có đường kính MINI [M] của chúng tôi.
  • Kích thước 2 (2,75mm) – 8 (5mm) có đầu nối kích thước [S] NHỎ và hoạt động với cáp có đường kính [S] NHỎ của chúng tôi.
  • Kích thước 9 (5.5mm) – 15 (10mm) có đầu nối kích thước LARGE [L] và hoạt động với cáp có đường kính LARGE [L] của chúng tôi.
Xóa

Sản Phẩm Dùng Cùng: