Len Ấm Mỹ BT Value (Usa)

385.000 240.000

100% Acrylic
Cuộn to 170g 347m
Trọng lượng: 4 Medium Worsted.
Kim đan/ móc: 5mm

Xóa